Geheim Onthuld: Verlangen Vervuld (in slechts 4 stappen)

Ieders verlangen

Afgelopen maand sprak ik met verschillende cliënten over een verlangen naar eenzijn. Wie kent dit verlangen niet? Het is ’s mensens diepste verlangen, tesamen met het verlangen naar anderszijn.

Vanaf zijn of haar geboorte leeft iedere mens in fysieke afgescheidenheid. Vanaf dat moment begint het verlangen naar eenzijn en tegelijkertijd het verlangen naar anderszijn.

Behoefte aan eenzijn en aan anderszijn; goedkeuren en afkeuren

Met de ene persoon willen we versmelten (als moeder bijvoorbeeld met je baby) terwijl we ons van de andere persoon juist verder willen verwijderen (als baby van de oppas bijvoorbeeld en als kleuter bijvoorbeeld van die tante wiens kin zo prikt). Wanneer we volwassen zijn gaan we door het leven als door een digitaal proces: eentjes en nulletjes vormen onze levens waarbij de eentjes de situaties of de mensen zijn waar we bij willen horen, en nulletjes de situaties of mensen waar we absoluut niet bij willen horen.

Goedkeuren en afkeuren komt daar vandaan: één willen zijn of anders willen zijn dan datgene dat, of aan diegene die je tegenkomt.

Zelfs mensen die heel veel andere mensen en situaties afkeuren en absoluut anders willen zijn dan de meeste mensen en dingen in hun leven, kennen een grote behoefte aan eenzijn. Het doet zich voor als een sterk en onvervuld verlangen. Er wordt steeds naar gezocht maar het wordt steeds niet gevonden.

Dit kan heel frustrerend zijn en een grote innerlijke eenzaamheid veroorzaken.

Eenzaamheid en saamhorigheid

Het is een feit dat we fysiek afgescheiden zijn van anderen. Toch is afgescheidenheid gedeeltelijk ook een illusie. Want als mens en als levend wezen maken we een vanzelfsprekend onderdeel uit van een groter geheel. Wij zijn uiteindelijk toch één soort, hoe “anders” we ook denken te zijn dan de rest van die ene soort. Als je het vanaf een heel grote afstand zou bekijken, of juist van microscopisch dichtbij, zou je zelfs kunnen aannemen dat de mensen met alle andere soorten van leven één geheel vormen: met elkaar, met de dieren, de planten, de mineralen; met de hele aarde.

Het verlangen naar eenzijn kan je zo in beslag nemen dat je geen aandacht meer hebt voor die momenten en die situaties waarin je saamhorigheid al zou kunnen beleven. Je keek er als het ware overheen door je fixatie op het ontbreken ervan!

Loslaten van het verlangen geeft ruimte aan het direct vervullen ervan; het HOE

  1. Zou je je behoefte aan eenzijn kunnen verwelkomen? Zou je het de ruimte kunnen geven die het nodig heeft, voor nu?
  2. En zou je nu de behoefte aan eenzijn los kunnen laten? Zou je het verlangen kunnen laten oplossen; laten wegsmelten; laten wegstromen, opstijgen, verdampen, vertrekken?
  3. En zou je nu het eenzijn dat er al is, kunnen verwelkomen? Denk bijvoorbeeld aan nabijheid met een ander mens of met een dier. Denk bijvoorbeeld aan een fijn gevoel dat je kunt hebben op een bepaalde plek, of aan hoe je je voelt of voelde tijdens het hebben van een mooie droom of fantasie, of tijdens het luisteren naar een mooi stuk muziek.
  4. Zou je jezelf de ruimte kunnen geven om zo bewust te zijn van dat gevoel van eenzijn dat het voelt alsof het je helemaal opvult en vervult? En zou je heel bewust met je aandacht naar je hart toe kunnen gaan en daar het eenzijn dat er al is, kunnen ervaren en kunnen laten groeien en laten toenemen?

Eenzijn is er al

Je kunt nu merken dat je, zodra je het verlangen naar eenzijn hebt losgelaten, eenzijn meteen al kunt beleven. Het is hier. Het is hier nu al. Het was het verlangen ernaar dat de vervulling ervan in de weg stond. Je dacht dat je het, door er sterk naar te verlangen, gauw zou gaan beleven. Maar juist door het op die manier in de toekomst te projecteren werd het onmogelijk om het nu al te hebben.

Waar je aandacht aan geeft, groeit

Als je in staat bent het eenzijn nu en hier te ervaren, dan ga je die beleving als het ware “uitstralen”. Dit uitstralen, of dit “energetisch vibreren” is als een radiogolf en een frequentie, waar dat of die, die ook die frequentie heeft, op af kan stemmen, zoals je de radio afstemt op de zender die je leuk vindt. En dat maakt dat je nog meer gaat beleven van hetgeen je graag wilt.

Als je aandacht is gericht op het ontbreken van iets, dan zul je vooral dat tekort beleven. Als je aandacht gericht is op de aanwezigheid van iets, zul je vooral die vervulling ervaren.

Aan de slag

Het loslaten van het verlangen; het ophouden met de projectie in de toekomst, staat toe dat je meteen ervaart waarnaar je verlangde, hoe paradoxaal dat ook klinkt. En als bonus trek je dan ook nog eens meer van dat goede aan! Reden genoeg, lijkt mij, om hiermee aan de slag te gaan.

Succes en plezier! Op eenzijn,

Miriam Aziz

Advertisements
%d bloggers like this: